sunnuntai, 13. maaliskuu 2016

Virtuaalitiimit

Virtuaalisessa tiimissä on yksinkertaisuudessaan kyse, siitä että tiimin jäsenent toteuttavat yhteistä työtehtävää. Yleensä tiimin jäsenet sijaitsevat maantieteellisesti eri paikoissa. Yhteydenpito tapahtuu informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa käyttäen. Tämä on varmasti yksi hyvin tehokas tapa työskennellä. Mitä tästä voi hyötyä? Kustannukset pienenevät ja ollaan riippumattomia paikasta. Ei enää tarvitse konkreettisesti olla työpaikalla, vaan tarkoitus on saada tulosta aikaan. Tässä korostuu vapaus työntekijällä esimerkiksi työajat ja työntekijä kokee, että häneen luotetaan. Tehokas tuloksellinen työnteko lisääntyy ja se myös näkyy suunnitelmallisuudessa. On tosi tärkeää, että työntekijä kokee olevansa luotettava ja hänelle annetaan vastuuta. Tästä hyötyy yritys ja varmasti työntekijäkin tekee työtään iloisella mielellä. Toki haittapuoliakin varmasti löytyy kuten aina joka asiasta. Konkreettisesti kun ei työskennellä kasvotusten, niin on varmasti hankala rakentaa ryhmäidentiteettiä. Luonnollinen vuorovaikutus jää pois tai hyvin vähäiseksi kun kyse on virtuaalitiimistä, joten työntekijä saattaa joutua sosiaalisesti eristyneeksi. Tapaamiset johdon kanssa voi olla hyvin harvassa ja informaatio voi jäädä hyvin heikoksi. Tämä on negatiivininen asia johon kannattaa kiinnittää huomiota ja tehdä asialle jotain työpaikoilla. Stressi voi lisääntyä koska ei saa sosiaalista tukea työkavereilta. Itse kannattaisin puolet ja puolet meininkiä, näin saisi toteuttaa virtuaalista ja olla työpaikallakin. En tiedä ehkä tämä toimisi joissain paikoissa, mutta jos tähdätään kokonaan virtuaaliseen, niin eihän se sitten toimi.

 

Virtuaalisen tiimin johtaminen on varmasti hyvin haastavaa. Tämä on varmasti haastava, sillä ihmiset yrittävät aina toimia samalla tavalla vaikka olosuhteet muuttuvat. Virtuaalisen tiimin johtaminen eroaa paljonkin perinteisestä. Virtuaalisessa johtamisessa ei olla konkreettisesti tekemisissä työntekijöiden kanssa, muuta kuin virtuaalisesti. Perinteisessä samapaikkaisessa johtamisessa ollaan samassa paikassa  työntekijöiden tukena ja apuna. Virtuaalisen tiimin tehokkuus ja viestintä on varmasti haastavia asioita johtajalle. Täytyy pitää huoli, että kiinnittää oikeisiin asioihin humiota. On muistettava antaa palautetta säännöllisesti johdettaville, käytä riittävästi aikaa vision selkiyttämiseen ja tavoitteiden selkiyttämiseen. Johda valmentavalla otteella ja esitä kysymyksiä. Johtajan on hyvä huomioida työntekijöiden erilaiset tarpeet. Avoimuutta ja luottamusta esimies voi lisätä omalla toiminnallaan hyvinkin paljon. Esimiehen on hyvä rakentaa luottamus vahvaksi ja tukea ryhmän yhteishengen rakentamista. Kun on hyvä henki niin avoimuus lisääntyy. Tämä johtaa taas parempiin tuloksiin, jota haetaan. Yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeä, ihminen haluaa kuulua johonkin ryhmään ja tuntea itsensä tärkeäksi. Tämän tunteen kun esimies saa aikaan, niin se edistää takuuvarmasti työskentelyä positiivisesti. Esimiehen olisi hyvä olla kiinnostunut työntekijän asioista muutenkin kuin työhön liittyen. Työntekijä kokee olevansa tärkeä, koska hänen asiat ja hyvinvointi kiinnostaa esimiestä. Riittää ihan pienetkin kysymykset aina välillä, että yhteen kuuluvuuden tunne säilyy.

 

Virtuaalisella tiimillä voi olla paljonkin eri työkaluja joilla viestiä. Virtuaalisen tiimin työkaluja ovat esim. Skype, Hangouts, Google Drive, sähköposti ja Messenger. Skypen käyttäjät voivat ilmaiseksi keskustella keskenään ja soittaa toisilleen video- tai äänipuheluita Internetissä. Skypen avulla voi soittaa ja lähettää myös tekstiviestejä tavallisiin puhelimiin, mutta niistä peritään maksu. Hangouts on pikaviestintäpalvelu, jolla voi lähettää pikaviestejä ja videopuheluita. Google Drive on pilvipalvelu, jota voi käyttää tietokoneella, selaimella tai mobiililaitteella. Se tarjoaa ilmaista tallennustilaa, jossa voi säilyttää kuvia, tarinoita, suunnitelmia, piirrustuksia, tallenteita ja videoita.Itse voi kutsua muita henkilöitä katsomaan, lataamaan ja yhteiskäyttämään kaikkia valitsemia tiedostoja. Sähköpostin avulla voit käydä virtuaalisesti keskusteluja henkilöiden kanssa ja lähettää liitetiedostoja sekä kuvia. Messenger on pikaviestintäohjelma, jolla voi mm. keskustella henkilöiden kanssa, lähettää tiedostoja ja ääniviestejä. 

Skype on minulle tuttu viestintäväline, mutta en ole sitä kertaakaan käyttänyt. Blogia varten kokeilin Skypeä ja koin sen käytön helpoksi. Skypessä on hyvää se, että pystyy näkemään keskustelukumppanin ja hänen reaktiot livenä. Skypen avulla saa tunteen, että ihminen on enemmän läsnä vaikka ei konkreettisesti olekaan samassa tilassa. Hyvää on myös se, että palvelu on ilmainen. Huonoja puolia Skypessä voisi olla se, että aina ei välttämättä ole sellaisessa paikassa jossa Internet yhtyes toimisi kunnolla. 

lauantai, 13. helmikuu 2016

Avoimuus

Seuraavassa blogiaiheessani käsittelen avoimuutta organisaatiossa. 

Avoimuus organisaatiossa

Organisaation avoimuutta edistää se, että tietoa ei pimitetä organisaatiossa. Organisaatiossa tulisi olla käytössä hyvät viestintä välineet, joita jokainen osaa käyttää. Tiedottaminen on mielestäni hyvin tärkeää oganisaatiossa, koska jos se ei pelitä niin mikään ei suju ongelmitta. Siispä tiedottaminen lisää avoimuutta. Avoimuutta myös edistää se, että henkilöstö osaa kommunikoida keskenään avoimesti. On hyvä osata antaa ja ottaa vastaan positiivista ja negatiivista palautetta. 

Esimiehen ja työntekijän välillä tulee vallita hyvä luottamussuhde. Hyvä luotttamussuhde lisää avointa vuorovaikutusta. Avoimuutta lisää se, että esimies kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti. Jos esimies suosii joitakin henkilöitä, tämä johtaa siihen, että ei suosiossa olevat henkilöt vetäytyvät kuoreensa eivätkä puhu avoimesti esimiehensä kanssa. Mielestäni esimiehen olisi hyvä välillä käydä kentällä tekemässä työtä työntekijöiden kanssa. Avoimuuttahan lisää myös se että esimies on kiinnostunut työntekijänsä hyvinvoinnista ja henkilökohtaisesta elämästä. 

Esimiehen tai johtajan avoimuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat luottamus, vuorovaikutustaidot ja kiinnostus. Halu luoda ja kehittää yritystä eteenpäin on yksi avaintekijöistä, joka vaikuttaa avoimuuteen. Työntekijöiden puolelta pitäisi myös tulla avointa vuorovaikutusta johtajia/esimiestä kohtaan, jolloin avoimuus on molemminpuolista. 

Yrityksessä jossa olen töissä on ollut jo todella pitkään huono työilmapiiri. Kerron nyt tässä yhden yksittäisen tapahtuman, joka toistuu lähes päivittäin työpaikkallani. Meillä työskentelee yksi henkilö, joka toistuvasti sapotoi ja mustamaalaa muita työntekijöitä. Tämä henkilö on saanut usean työntekijän itkemään ja nöyrtymään hänelle. Tämä henkilö on saanut myös meidän esimiehemme kiedottua pikkusormensa ympärille. Esimiehemme tekee kaiken niinkuin hän pyytää tai käskee. Huonoina päivinä hänen vihainen käyttäytyminen heijastuu myös asiakkaisiin. Vastaava käyttäytyminen on jatkunut useita vuosia eikä siihen ole tulossa muutoksia ennen kuin joku meidän ylemmästä johdosta uskaltaa siihen puuttua. Mielestäni tällainen käyttäytyminen ei lisää avoimuutta tai luottamusta työyhteisössä. Omasta mielestäni tämä henkilö pitäisi irtisanoa, muutoin työilmapiiri ei parane. 

Seuraavaksi pohdin miten voisin viedä käytäntöön avoimuuden oppeja omaan työhöni ja työpaikkaan. Avoimuutta voisin tuoda käytäntöön esimerkiksi kehittämällä työntekijöiden välistä vuorovaikutusta, joka samalla loisi parempaa luottamusta ja avoimuus lisääntyisi. Pyrkisin myös keskustelemaan kehittävästi henkilökunnan kanssa ja osoittaisin luottamusta heitä kohtaan.

perjantai, 22. tammikuu 2016

Blogin perustaminen

Olen 31- vuotias liiketalouden opiskelija Mikkelistä. Nyt ensimmäistä kertaa elämässäni jouduin perustamaan blogin, joka on minulle aivan uutta. Yleensä en kirjoittele julkisesti mietteitäni muiden nähtäväksi eikä bloggaaminen muutenkaan ole tuttua minulle. En juurikaan ole lukenut muiden blogitekstejä. On kuitenkin mukava oppia uutta ja ehkä tästä on jotain hyötyä tulevaisuudessa. 

Blogi on perustettu Johtamisen ajankohtaisteema- kurssia varten. Blogissani käsittelen kurssin teemoja omin ajatuksin. 

Miksi valitsin vuodatus.net sivuston?

Valitsin blogi alustakseni tämän sivuston, koska sivusto näytti mielenkiintoiselle ja helpolle käyttää. Onneksi tehtävän annossa oli esimerkki sivuja, koska nämä sivustot eivät ole tuttuja minulle. 

Blogien ero muihin some-kanaviin

Blogeissa ihminen pystyy tuomaan esille omia ajatuksia ja mietteitä anonyymisti toisin kuin esimerkiksi facebookissa. Facebookissa henkilö joutuu omalla nimellä julkaisemaan kuvia, kommentteja ja tekstejä jotka ystävät tai kaikki näkevät. Blogissa pystyy kirjoittamaan pitkiä tekstejä toisin kuin muissa some-kanavissa ja ne voivat käsitellä monia eriaiheita jotka ovat lähellä bloggaajan sydäntä. Facebookissakin pystyy käsittelemään eri aiheita esimerkiksi kuvien avulla tai julkaisemaan kommentteja esimerkiksi urheilusta, mutta siellä tekstis ovat selvästi lyhyemmässä muodossa kuin blogeissa. 

Blogin käyttö johtamisviestinnässä 

Yrityksen esimies voi julkaista kokouksissa käytävät asiat blogissa ennen kokousta. Näin muut osapuolet pystyvät jo valmiiksi miettimään asioita joita haluaa tuoda esille kokouksessa. Sähköpostiviesteissä lähetetään mielestäni henkilökohtaisia asioita, joita blogissa ei välttämättä voida tuoda esille.
Mielestäni esimiehen ja työntekijän tulee käydä kasvokkainkeskusteluja ja kehistyskeskusteluja kasvokkain läpi, koska blogin kautta vuorovaikutus on huomattavasti hankalampaa. 
Käytäväkeskustelujen läpikäyminen blogissa mahdollistaa sen, että johtajat voivat sieltä poimia hyviä ideoita mitä he eivät välttämättä muuten saisi tietää.  
Blogissa pystyy hyvin julkaisemaan asioita henkilöstölehdestä ja käymään niitä siellä läpi. 

Blogin hyödyntäminen omassa esimiestyössä

Esimiehenä voisin hyödyntää blogia tuomalla siellä esille asoita tai ideoita joihin haluaisin mielipiteitä tai ehdotuksia, jotta voisin kehittää yritystäni parempaan suuntaan. Blogissani voisin tiedottaa tärkeitä asioista, joita haluan tuoda henkilökunnalle tietoon. Olisin myös valmis pitämään videoblogia, koska näen sen helpompana keinona viestiä ja mielestäni video kertoo enemmän kuin kirjoitettu teksti. Videossa pystyy tulkitsemaan puhujan elekieltä. 

perjantai, 22. tammikuu 2016

Moikka maailma!

Onnittelut uudesta blogistasi!

Tämä on esimerkkiartikkeli. Uutta sisältöä voit luoda blogin hallinnan kautta. Voit poistaa tämän artikkelin artikkeliarkiston kautta.