Olen 31- vuotias liiketalouden opiskelija Mikkelistä. Nyt ensimmäistä kertaa elämässäni jouduin perustamaan blogin, joka on minulle aivan uutta. Yleensä en kirjoittele julkisesti mietteitäni muiden nähtäväksi eikä bloggaaminen muutenkaan ole tuttua minulle. En juurikaan ole lukenut muiden blogitekstejä. On kuitenkin mukava oppia uutta ja ehkä tästä on jotain hyötyä tulevaisuudessa. 

Blogi on perustettu Johtamisen ajankohtaisteema- kurssia varten. Blogissani käsittelen kurssin teemoja omin ajatuksin. 

Miksi valitsin vuodatus.net sivuston?

Valitsin blogi alustakseni tämän sivuston, koska sivusto näytti mielenkiintoiselle ja helpolle käyttää. Onneksi tehtävän annossa oli esimerkki sivuja, koska nämä sivustot eivät ole tuttuja minulle. 

Blogien ero muihin some-kanaviin

Blogeissa ihminen pystyy tuomaan esille omia ajatuksia ja mietteitä anonyymisti toisin kuin esimerkiksi facebookissa. Facebookissa henkilö joutuu omalla nimellä julkaisemaan kuvia, kommentteja ja tekstejä jotka ystävät tai kaikki näkevät. Blogissa pystyy kirjoittamaan pitkiä tekstejä toisin kuin muissa some-kanavissa ja ne voivat käsitellä monia eriaiheita jotka ovat lähellä bloggaajan sydäntä. Facebookissakin pystyy käsittelemään eri aiheita esimerkiksi kuvien avulla tai julkaisemaan kommentteja esimerkiksi urheilusta, mutta siellä tekstis ovat selvästi lyhyemmässä muodossa kuin blogeissa. 

Blogin käyttö johtamisviestinnässä 

Yrityksen esimies voi julkaista kokouksissa käytävät asiat blogissa ennen kokousta. Näin muut osapuolet pystyvät jo valmiiksi miettimään asioita joita haluaa tuoda esille kokouksessa. Sähköpostiviesteissä lähetetään mielestäni henkilökohtaisia asioita, joita blogissa ei välttämättä voida tuoda esille.
Mielestäni esimiehen ja työntekijän tulee käydä kasvokkainkeskusteluja ja kehistyskeskusteluja kasvokkain läpi, koska blogin kautta vuorovaikutus on huomattavasti hankalampaa. 
Käytäväkeskustelujen läpikäyminen blogissa mahdollistaa sen, että johtajat voivat sieltä poimia hyviä ideoita mitä he eivät välttämättä muuten saisi tietää.  
Blogissa pystyy hyvin julkaisemaan asioita henkilöstölehdestä ja käymään niitä siellä läpi. 

Blogin hyödyntäminen omassa esimiestyössä

Esimiehenä voisin hyödyntää blogia tuomalla siellä esille asoita tai ideoita joihin haluaisin mielipiteitä tai ehdotuksia, jotta voisin kehittää yritystäni parempaan suuntaan. Blogissani voisin tiedottaa tärkeitä asioista, joita haluan tuoda henkilökunnalle tietoon. Olisin myös valmis pitämään videoblogia, koska näen sen helpompana keinona viestiä ja mielestäni video kertoo enemmän kuin kirjoitettu teksti. Videossa pystyy tulkitsemaan puhujan elekieltä.